Thẻ: Backlink

Backlink ảnh hưởng thế nào đến thứ hạng Website?

Backlink ảnh hưởng thế nào đến thứ hạng Website? Một trong bốn yếu tố quan trong nhất quyết định đến thứ hạng của website chính là backlink. Nói dễ hiểu, backlink chính là một phương…