SEO HỆ THỐNG WEBSITE

Gói DLU

vnđ250 Triệu

 • 300-499 từ khóa
 • Thời gian SEO: 8-10 tháng
 • Cam kết TOP 10: 80%
 • Cam kết TOP 5: 30% (Cam kết trên từng từ khóa)
 • Độ bao phủ thông tin: 80%

Gói DLS

vnđ470 Triệu

 • 500-1000 từ khóa
 • Thời gian SEO: 8-10 tháng
 • Cam kết TOP 10: 90%
 • Cam kết top 5: 40% (Cam kết trên từng từ khoá)
 • Độ bao phủ thông tin: 80%
 • Cam kết traffic: Lớn thứ 4 - thứ 6 đầu ngành

Gói DLD

vnđ850 Triệu

 • 1000-2000 từ khóa
 • Thời gian SEO: > 12 tháng
 • Cam kết TOP 10: 100%
 • Cam kết top 5: 60% (Cam kết trên từng từ khoá)
 • Cam kết traffic: Lớn thứ 3 - thứ 5 đầu ngành

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Liên hệ ngay
Để được tư vấn miễn phí