Bảng báo giá dịch vụ Hosting SEO / duy trì hằng năm

Gói A

đ199,000 /tháng

 • SSD Storage: 2000MB
 • Băng thông: 40GB
 • Email/Webmail: 60
 • 2.388.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói B

đ279,000 /tháng

 • SSD Storage: 3000MB
 • Băng thông: 70GB
 • Email/Webmail: 160
 • 3.348.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói C

đ350.000 /tháng

 • SSD Storage: 4000MB
 • Băng thông: 110GB
 • Email/Webmail: 240
 • 4.200.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói D

đ406,000 /tháng

 • SSD Storage: 5000MB
 • Băng thông: 160GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 4.872.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói E

đ449,000 /tháng

 • SSD Storage: 6000MB
 • Băng thông: 220GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 5.388.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói F

đ500,000 /tháng

 • SSD Storage: 7000MB
 • Băng thông: 280GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 6.000.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói G

đ542,000 /tháng

 • SSD Storage: 8000MB
 • Băng thông: 340GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 6.504.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói H

đ600,000 /tháng

 • SSD Storage: 10,000MB
 • Băng thông: 500GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 7.200.000 vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói J

đ1,000,000 /tháng

 • SSD Storage: 20,000MB
 • Băng thông: 1000GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 12.000.000vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Gói K

đ1,340,000 /tháng

 • SSD Storage: 30,000MB
 • Băng thông: 1000GB
 • Email/Webmail: Không giới hạn
 • 16.080.000vnđ/năm
 • SSL : Miễn phí

Basic Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Advanced Plan

$29.99 /Month

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Liên hệ ngay
Để được tư vấn miễn phí